Подкрепа на потребителите срещу монополите - 30 ноември, Варна