Образование и култура - 1 ноември, Пловдив

Становище на Николай Бареков

Ще говоря като наблюдател и като педагог, който има стаж в средното ни образование. Политиката в образованието у нас е напълно сбъркана и никога не е била поставяна на правилната плоскост.

Изказванията на един политик, като Бойко Борисов, който критикува наследниците си, че инвестират в образование, за да могат да крадат, е особено показателно за ниското ниво на цялата ни политическа класа по темата.

Фактите показват, че в България има най-нисък брой висшисти като процент от младото поколение и същевременно над половината висшисти у нас работят по специалности, за които се изисква средно образование.

България е на първо място по брой на университетите в Европа, но при нас количеството е за сметка на качеството. Пирамидата е обърната обратно - в сравнение с най-добрите периоди на българската икономика, ние имаме 6 мелници, 25 банки и близо 60 университета!!! Проблемите в средното образование са отражение на цялата криза в страната и разрухата в държавата. Безработицата при ромите е нелечим проблем, защото в системата на средното образование хуманитарните специалности изместиха дипломите по специалности като шлосер, заварчик или монтажник.

Заплатите на учителите са пет пъти по-ниски отколкото на колегите им в съседна Гърция, а материално-техническата база е по-лоша от тази в Албания.

Какво фундаментално предлагам?

Образованието да бъде поставено на социална плоскост и да е приоритет на държавата, а не да бъде на пазарния принцип – парите следват ученика. Ако се продължи в този дух, би следвало да се замислим защо тогава имаме толкова много безработни хора с хуманитарно образование или юристи?

Образованието е задължение на държавата. Въведените делегирани бюджети наистина са решение, но само ако държавата подреди правилно приоритетите си и постави точните изисквания към системата. Там където не достигат ученици и учители, държавата трябва да осигури особена грижа за малкия човек в малкото населено място.

Конкретни предложения:

1. Увеличение на дела от бюджета за образование с 1%.

2. Въвеждане в средното образование на нови специалности, съобразени с условията на времето и пазара. Наблягане на техническите умения и даването на технически специалности за средношколците.

3. В системата на висшето образование – окрупняване на ВУЗ-овете, за да може да се наблегне на качеството.

4. Откриване на филиали на Софийския университет и Техническия университет в Северозападна България.

5. Държавна подкрепа за запазване на училищата в най-малките населени места.

6. Задължително изучаване на физическо възпитание и спорт всеки ден и в качествени спортни зали.

7. Въвеждане на образователна повинност под формата на казарма за всички без основно образование.

Оставам отворен към идеите на експертите, поканени от "България без цензура" в инициативата "Десет разговора за България" както и на всички наши съмишленици.

Коментари

платри
ПУБЛИЧЕН АНОНИМЕН СИГНАЛ срещу лицето НИКОЛАЙ БАРЕКОВ Докладвам на всеослушание, че лицето Николай Бареков /познат като Дудука в някои специфично-сексуални, народно-артистични среди/ е опасен за обществения ред, благоприличие, физическо и психическо здраве. Нека четат внимателно народния любимец Делян Пеевски, неговата медийна майка-праска Ирена Кръстева, и задунайските управители Цветан Василев и Ахмед Доган, нека четат и всички знайно-незнайни господа и госпожи Олигарси и Олигархчета, начело с господин Олигарски. /Безплатно е – могат да четат и Обикновените Олигофрени, ... щом всяка седмица успяват да си купят и прочетат вестник „Уикенд”, без да се изцапат в него/ Деляне, Догане, Ирено, Цветане! Имам достоверна оперативна информация, че лицето Николай Бареков работи срещу Вас – моралните стожери на нацията! Той лицемерно ви целува ръцете /и други, по-скришни места/, харчи ви нашироко парите, но всъщност дълбоко ви заблуждава, във връзка с платения от вас негов проект „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”. Тоз подлец всъщност е решил да ви изпързаля, да ви издърпа килимчето, направо – да ви разкаже игричките... На вас – големите играчи!!! Докато вие давате луди пари на тоз Дудук, той подло и лицемерно ви гласи гаден номер, забива ви нож в гърба: Дудука казал, че щом станел Премиер /работата била вече уредена, и то с ваша помощ/, щял ... да ви бие дуспата! Щял, представете си, да отстреля заедно с Вас, и цялата Света Олигархия от ДС и КГБ, дето ореола и осветява, с платена от Газпром светлина, правилния път на България вече 25 години... О,О, Олигарси, напразно харчите за тоз подлец и лицемер спечелените с много /наша/ пот и кръв, /ваши/ пари! Зад гърба ви, всъщност подлият Дудук го играе на патриот, прави се на светец - същи нов Левски, с извинение! Чува се, говорел по тайни седенки: Ако спечелел – щял да спечели цял народ, ако загубел – губела само светата Олигархия... Тая, дето му плаща сметките!!! Господа Олигарси, Олигархчета, и Обикновени Олигофрени, не виждате ли: Туй момченце вече се е взело много на сериозно! Не усещате ли, че направо си е повярвал – щял да спечели цял народ?! Да спечели милион - добре, да спечели милиард – още по-добре... Ама да спечели цял народ, хайде де – че кой ще го изтърпи, тоз жалък неблагодарен посерко и смешник!?... Бареков - премиер! Бареков – спасител!! Бареков – на всяко гърне похлупак!!! Докога, питам аз, господа и другари, ще търпите тез негови тъпи селски номера? Докато ви изпързаля-я-я, отговаря разума и опита на здравите сили, нали!?... Е, трябва ли, тогава, после, зорлем... като Андрей Луканов, като Илия Павлов, като Емил Кюлев??? Затова, преди Дудука да е сгазил лука, преди да е осрал цяла България, спасявайки я от Вас – моля ви, вземете спешни мерки: Щом Бареков иска да е Премиер – уредете му премиера в някоя ваша чалга-телевизия, да весели народа, по живо, по здраво! Щом Бареков иска да е Спасител – пратете го спасител на плажа в Слънчев бряг, да спасява народа цяло лято, колкото си ще! Изобщо, ако наистина сте Олигарси, ако все още ви се чува думата: Не се трае вече таз простотия! Спрете тоз тъп сериал, стига тоз бездарен бигбрадър! С ДУДУКА – ДО ТУКА, ПРЕДИ ДА СГАЗИ ЛУКА !!!
metodi47
Образованието в момента и под всякаква критика! Промяната трябва да е бърза и драстична, в противен случай всичко ще затъва все повече и повече...
Pacheva
В контекста на мотото "Управление с грижа за хората " правя следното предложение в област Образование: 1/В новите образователни нормативни документи, в частта за средното образование след 7 клас , да се акцентира на професионалното образование. Съотношението общо образование : професионално образование в план-приемите за СОУ и ПГ/Професионални гимназии/ да бъде 30% : 70% в полза на професионалните гимназии.Т.е. МОМН да дава малко на брой паралелки на СОУ, за да не произвеждаме безработни, които поради липса на каквато й да била квалификация нямат шанс да си намерят работа.Това е в съответствие със „Стратегия Европа 2020” на ЕС. Практиката е доказала, че възрастта 14 – 18 години е най – подходяща за придобиване на професионални знания, умения и навици, за формиране на професионалната култура на личността и на неговата технологична дисциплина , което пряко рефлектира впоследствие върху качеството на продукта и вложените в него средства. Това е валидно дори и в случаите , когато лицето започне работа по професия , по която не е обучавано – то много по-бързо навлиза в работата, отколкото завършилия общообразователно училище /СОУ/. Всички последващи обучения в съответствие със „Стратегия за учене през целия живот” на МОМН надграждат основата създадена в ученическа възраст и могат да се реализират в ПУЦ. Тази част от младите специалисти, които не се влеят в икономиката ни и отидат на работа в чужбина, ще донесат милиони евро или друга валута на българските банки от средствата, които ще превеждат на своите близки за работата си като квалифицирани кадри в чужбина. 2/Да се уточни с браншовите организации , на колко работника, колко средни ръководни кадри трябва да има и на това съотношение да се подчини приемът за техници. Така ще се избегне сегашната аномалия на 1 ученик обучаващ се за работник, да се падат 10 – 15 учещи за средни ръководни кадри /техници/, което е обратно пропорционално на нуждите на всяка икономика. 3/ Списъкът на професиите за професионално образование и обучение , да се допълни с нови специалности за квалифицирани работници, липсващи у нас , но съществуващи в други европейски държави. 4/ Държавният план – прием по чл. 49 от ППЗНП в ПГ обучаващи квалифицирани работници / ІІ ПКС и І ПКС / да се формира от две компоненти: - Свободен прием – определен с решение на Педагогическия съвет на училището по желани от родителите специалности и - Бизнес – прием - прием по заявка на отрасловите организации по дефицитните специалности в дневна форма на обучение . 5/ Дефицитните професии /специалности да бъдат обявени за защитени и за тях да бъде допустим по-малък брой ученици в паралелка. Така ще се възстанови обучението по тези специалности / например строители, машиностроители / и ще се постигне по-добро качество на подготовка. 6/ Учениците от бизнес-приема да се включват пълноправно в общия брой ученици при определяне на средствата за делегираните бюджети на ПГ по Единния разходен стандарт. 7/ Да се гарантира столово храненето на всички ученици от свободния прием и от бизнес-приема от дневно, вечерно и задочно обучение на цени по себестойност, без калкулиране на печалба за учебното заведение. 8/ Във формулите за разпределение на средствата на училищата над единните разходни стандарти /раздел ІІ на заповед РД 09-227 / 28.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката / да се предвиди добавка за столово хранене на учениците от защитените професии / специалности от дневно обучение. Такава добавка, да се предвиди и за учениците по дефицитните специалности от вечерно и задочно обучение , които досега не са ползвали правата си по Конституция за безплатно средно образование . 9/ Да се осигури общежитие за всички ученици от дневно, вечерно и задочно обучение, които не са от областния град, на държавни цени, включително тези от бизнес-приема. 10/Да се отпуснат целеви степендии за учениците от защитените професии / специалности. 11/ Задължението на институциите по чл. 114 от ППЗНП за провеждане на допълнителна работа с учениците застрашени от отпадане, да се посочи като задължение и на учителите в учебно време в чл. 128 от ППЗНП /Правилник за прилагане на закона за народната просвета / . 12/ Обучението по защитена професия / специалност да е обвързано : - с договор по чл. 229 от КТ за работа в конкретна отраслова фирма или - с договор за работа по разпределение в отрасъла, а работодателят да е задължен да назначи с предимство завършилия пред кандидатите за работа с квалификационни курсове и неквалифицираните такива. 13/ Фирмите назначили млади кадри от защитените професии / специалности, да се ползват с данъчни облекчения. 14/ При формиране на работната заплата на директорите на ПГ да се въведе коефициент, стимулиращ директорите да приемат ученици за квалифицирани работници – І и ІІ степен ПК, които са най-необходими на бизнеса. Сега директорите предпочитат да приемат ученици само по атрактивни професии – „Строителен техник”, „Системно програмиране ”, „Програмен дизайн” и други подобни, по които се получава ІІІ ПКС. Причините за това са в учениците и техните родители: - Учениците кандидатстващи в тези професии са с отличен успех, тези ученици се справят с учебния материал сами, без повече допълнителни усилия от страна на учители и директор. - 80% от родителите на децата приети в тези професии са инженери, юристи, лекари, икономисти, заемащи добри позиции в обществото. Това осигурява на директори и учители лични контакти с по-високите социални слоеве. Докато средата , от която произхождат децата учещи за квалифицирани работници е 90 % работническо-селска и не осигурява на учители и директори достъп до по-високите обществени кръгове.
Виж всички(9)
* Регламент за идеи и коментари